Weekly News

Linnéuniversitetet Växjö Annons

Bidra till att rädda planeten

Svensk teknik och kunskap inom energiteknik ligger i framkant. Inom de flesta branscher krävs kompetens kring effektiv och miljövänlig produktion. Högskoleingenjörer inom Energi och Miljö har en ljus framtid.

"Det fina med ingenjörsutbildningen är att man jobbar både med hårda tekniska ämnen och mjukare sociala ämnen."

Högskoleingenjörsutbildningen inom Energi och Miljö på Linnéuniversitetet i Växjö är en bred utbildning, då de flesta företag idag berörs av energi- och miljöfrågor. Katarina Rupar Gadd, Programansvarig för utbildningen, säger att studenterna är väldigt efterfrågade på arbetsmarknaden, då många företag måste göra mycket för att bli energieffektiva och miljövänliga: 

- Det fina med ingenjörsutbildningen är att man jobbar både med hårda tekniska ämnen och mjukare sociala ämnen. Eleverna har möjlighet att specialisera sig på vilken del av energisystemet de tycker är mest intressant, till exempel på att producera bioenergi, träpellets, biogas, förnybar energi, hur man producerar bränsle och även på distribution av fjärrvärme och el. 

Första året omfattar utbildningen biobränslen, kemi, vindkraft, vattenkraft och solenergi, samt en kurs i miljöteknik, förutom klassiska ingenjörsämnen som matematik och fysik. Andra året handlar om tekniken som producerar värme, el och bränslen. Utbildningen har mycket kontakt med företag, trots att man inte har någon praktik, främst genom gästföreläsare från företag och studiebesök. Eleverna gör år 2 även ett projekt inom energisystem, då man löser en uppgift tillsammans med ett företag i projektform. Katarina berättar att studenterna ofta bidrar med andra perspektiv och nya inspel, då de fått en bred grund att stå på i sin utbildning. Detta hjälper till att driva företagen framåt. 

Tredje året väljer man inriktning och fördjupar sina kunskaper inom processteknik, energihushållning eller miljöteknik, innan det är dags för examensarbetet. Sebastian Karlsson läser just nu sista terminen på utbildningen och är mitt uppe i sitt examensarbete inom biogasteknik. På en testanläggning på Linnéuniversitetet gör han biogas av vass och alger.

- Vi har just lassat in vass och alger i ett kärl med vatten, där dessa bryts ner av bakterier. Sen pumpar man dem till en reaktor med bakteriekultur så att kolet i det organiska materialet bryts ned av bakterierna och de skapar en biprodukt – metangas. Vi mäter processen, ser till att pH-värdet ligger stabilt runt 7, och ser hur effektiv processen är ur perspektivet hur mycket gas man får ut per mängd vass och alger man stoppar in. Målet är att få fram en bra biogas som kan användas som fordonsbränsle. Sebastian är väldigt nöjd med utbildningen som han säger ställer höga krav på studenterna. Det är hög nivå på lärarna, varav de flesta är professorer. 

- Utbildningen känns väldigt relevant i och med arbetsmarknadsläget, då även företag som inte sysslar med energi och miljö behöver ha en miljö- eller energiexpert så att verksamheten uppfyller alla krav. Jag känner att jag valt en bra utbildning generellt sett och kan se fram emot en ljus arbetsmarknad. 

Mikael Wigermo tog studenten våren 2014, och fick jobb som processingenjör på Södras bruk i Mörrum. Jobbet innebar att lösa processproblem långsiktigt och utveckla effektivare processer. 

- Efter ett tag märkte min arbetsgivare att jag var väldigt energiintresserad, så från årsskiftet jobbar jag som dedikerad energisamordnare, en helt ny tjänst. Vi strävar mot 100 procent förnybar energi och fossilfrihet. Rollen har två delar: en administrativ del där jag jobbar med energiledningssystemet ISO 50001, och en mer hands on, där jag driver förbättringsprojekt för att spara energi ute i produktionen. 

Mikael säger sig alltid ha varit en miljönörd och tycker det är kul att jobba i industrin.  Han lyfter upp finansiella fördelar och policyfördelar som incitament för företags miljöarbete, inte påtvingade åtgärder utifrån. Dock menar han att den övergripande energikompetensen på många ställen fortfarande saknas, då det är komplext och spänner över olika ansvarsområden, så där kan han verkligen göra nytta. Mikael säger att han använt förvånansvärt mycket av det han läst under utbildningen i sitt dagliga arbete. 

- Som miljöintresserad var det en bra utbildning som aldrig tappade miljöfokuset, trots att vissa delar var väldigt tekniska. Relativt små klasser gav närmare kontakt med föreläsare och lärare, samt en ovärderlig sammanhållning. 

Katarina uppmanar alla som har ett intresse av att hjälpa till och driva framtidens miljö- och energifrågor att söka utbildningen. 

- Varje student som gått ut utbildningen bidrar med sin del i att rädda världen. En hel del studenter hamnar som miljösamordnare och energistrateger, de får ofta övergripande roller med stor möjlighet att påverka. Studenterna känner sig nöjda med att de bidrar till en bättre värld, avslutar Katarina. Är du intresserad eller vill veta mer om utbildningen? Klicka här för att komma till ansökan.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar