Weekly News

Hästnäringen – en viktig del i samhället

I dag finns drygt 360 000 hästar i Sverige, vilket gör oss till ett av de hästtätaste länderna i Europa. Hästen får därför en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en total samhällsekonomisk omsättning på cirka 45–50 miljarder kronor per år och skapar hela 30 000 avlönade heltidsarbeten.

Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan av olika slag. Nya produkter, tjänster, yrken samt event utvecklas hela tiden och skapar möjligheter till företagande. En viktig del när det gäller företagandet är att ständigt utveckla såväl professionalism som villkoren på arbetsmarknaden. Många av dagens verksamheter kan säkert förstärkas genom bättre affärsplanering och marknadsföring, kvalitetssäkring med mera. Det är nämligen min förhoppning att Sverige med sina stora ytor kan få än större framgångar som ”exportland” när det gäller hästverksamhet.

Vi vill alla se ett levande landskap och jag vill påstå Sveriges hästar i dag har blivit symboler för det öppna landskapet. Markerna brukas för att ge hästfoder men hästarna bidrar också genom betning till att hålla landskapet öppet. Det hästarna äter motsvarar drygt 600 000 fotbollsplaner eller en yta lika stor som halva Skånes åkermark.

Ett annat område där hästen har uppenbara fördelar är när det gäller att överbrygga olikheter – inför hästen är vi alla lika. Där möts vi runt ett intresse som ger mening, gemenskap samt skapar upplevelser och avkoppling. Över en halv miljon människor rider och ytterligare en halv miljon människor har regelbunden kontakt av annat slag med hästar. Ridsporten är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten. Enligt forskningsstudier är stallet/ridskolan en utmärkt plats för utveckling av ansvarstagande, självförtroende och ledarskap, det vill säga en mycket bra plantskola för framtida chefer.

Jag måste också nämna att umgänget med hästen ger oss en förbättrad hälsa samt ökad livskvalitet och välbefinnande. Den är därför ett utmärkt hjälpmedel som används alltmer inom friskvård, rehabilitering, för att bryta drogberoende och socialt utanförskap. I detta sammanhang vill jag notera att ridning är Sveriges näst största handikappidrott – cirka 4 000 ryttare med funktionshinder får på så sätt en meningsfull fritidssysselsättning.

När vi träffas på Falsterbo Horse Show vill jag därför att alla vid sidan av de spännande tävlingarna diskuterar hur vi tillsammans kan få fram hästens alla möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling på många fler områden än denna typ av fantastiska hästevent.


Stefan Johanson

VD – Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

Dela artikeln

Journalist

Stefan Johanson

Fler artiklar