Weekly News

Polisutbildningen

Vill du bli polis? Polisutbildningen finns i Umeå, Stockholm och Växjö. Det finns också möjlighet att genomföra utbildningen på distans.

Oavsett vilket ort man vill studera på ansöker man till polisutbildningen via Rekryteringsmyndigheten som tar emot och administrerar ansökningarna till polisutbildningen på uppdrag av Polisen. De genomför också alla tester och undersökningar av de som ansöker. För att bli antagen till polisutbildningen måste man bli godkänd i de olika delmomenten i antagningsprocessen.

Universitets- och högskolerådet (UHR) granskar betyg och omdömen för att kontrollera studiebehörighet och räknar ut meritvärde. Polisen gör en säkerhetsprövning på alla sökande som är godkända efter den medicinska och psykologiska prövningen. Polisutbildningen innefattar fem terminer, varav sex månader är praktik, en så kallad aspirantutbildning. Utbildningen är problembaserad och integrerar olika kunskapsområden, samt omfattar polisens uppdrag, regelverk och metoder. Efter examen är man behörig att söka anställning som polis.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar