Weekly News

Traditionen bakom folkhögskolan

Folkhögskolans historia går tillbaka till 1844, då Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, som senare kommit att betraktas som folkhögskolans fader, startade den första folkhögskolan i Rödding i Danmark. 

Inspiration till initiativet hade Grundtvig fått från engelska internatskolor där syftet var att ge bönder och andra från de breda folklagren högre bildning, genom personlig utbildning. 26 år senare fanns det 50 folkhögskolor i Danmark och ungefär samtidigt startades de tre första folkhögskolorna i Sverige, finansierade av landstingen.

Leonard Pontus Holmström, föreståndare till Hvilans folkhögskola i skånska Åkarp, kom att bli lite av Grundtvigs svenska motsvarighet. Efterhand kom arbetarrörelsen och andra rörelser som nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen att spela stor roll för folkhögskolornas fortsatta utbredning samt utveckling. I dag finns över 150 folkhögskolor i Sverige där stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allmänna medel från bland andra staten och fördelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsrådet.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar