Weekly News

Tre frågor om gula fläcken till Johan Strömstedt på Soflin Pharma


Vad är gula fläcken?
– Ett område på näthinnan (makula), där man har det skarpaste seendet.

Vad händer med gula fläcken vid åldrande?
– Åldersförändringar i gula fläcken är lika vanligt som grå starr. En halv miljon människor i Sverige går med en ögonsjukdom de inte vet om att de har. De över 60 år bör göra en ögonbottenundersökning bland annat för att upptäcka dessa förändringar. Drusen kallas förändringarna som bildas när ögats celler inte kan göra sig av med sina slaggprodukter. Ju större drusen, desto fler synceller bryts ned, med sämre synskärpa som följd. Förloppet kan ta mellan ett par år till tio till 15 år. Torr makuladegeneration kan i tio till 20 procent av fallen orsaka inflammation som gör att sjukdomen övergår till det akuta våta stadiet då kärl i gula fläcken läcker vätska eller blod.

Vad finns det för hjälp att få?
– Den våta kan man sedan 2007 behandla akut med injektioner i ögat för att stoppa uppkommen blödning eller pågående kärlinväxt. I dag finns möjlighet att bromsa den torra, och i många fall helt stoppa åldersförändringsprocessen i gula fläcken med Optivital, en vitamin- och mineraltablett, baserad på världens största studie på gula fläcken, Age-Relating Eye Disease Study (AREDS). Enligt studien fick denna antioxidantberedning i 27 procent av fallen utvecklingen av denna åldringsprocess att avstanna. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar