Weekly News

Petter Falkman UTBILDNINGAR

Vägen till jobb går via Chalmers

Efterfrågan på ingenjörer med kompetens inom automation ökar i takt med att datorstyrning introduceras i allt fler mekaniska produkter.

Nya möjligheter till kommunikation, datorkraft och tillgänglighet till information har uppstått i och med sakernas internet (IoT), “big data” och effektiva beräkningsmetoder.
– När olika system kan kommunicera med varandra ökar kapaciteten i produktionen. ”Smarta fabriker” med intelligenta maskiner klarar både att massproducera och att tillverka kundanpassade produkter i små serier, förklarar Petter Falkman, docent i Automation vid Chalmers tekniska högskola.

Dessa nya möjligheter har lett till en ökad efterfrågan på automationsingenjörer. Civilingenjörsutbildningen i Automation och Mekatronik, 300 högskolepoäng, på Chalmers handlar just om hur matematik och algoritmer kan användas för att bygga smarta produkter och produktionssystem som automatiskt anpassar sig till dessa nya förutsättningar. Efter examen kan du arbeta med såväl konstruktion, produktion eller produktionsledning, som produktutveckling, programvaruutveckling och miljöteknik, i Sverige eller utomlands. Utbildningen gör dig redo att efter examen hjälpa till att förbättra världen genom att utveckla smartare, bättre, energisnålare och miljövänligare produkter eller system.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar