Weekly News

YH-examen – vägen till jobb

Nio av tio som gått en YH-utbildning har jobb ett år efter examen. Inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete går 95 procent vidare till jobb. 446 nya utbildningar startar inom yrkeshögskolan hösten 2016 och våren 2017. Många utbildningar har funnits inom yrkeshögskolan sedan tidigare, men vi hittar också ett par helt nya.

NY! VILTFÖRVALTARE, 475 YH-poäng

Här får du ett helhetsgrepp på viltvård i samverkan med jord- och skogsbruk och att sätta viltet i ett större samhälleligt perspektiv. Växande stammar av klövvilt och rovdjur har gett ökad efterfrågan av denna typ av kompetens från till exempel länsstyrelserna, som har det regionala ansvaret för förvaltningen av stora rovdjur, klövvilt och skador orsakade av fredat vilt. Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster finns vid Folkuniversitetet Kursverksamheten i Trollhättan.


NY! BEGRAVNINGSRÅDGIVARE, 200 YH-poäng

En begravningsrådgivare möter ofta anhöriga i sorg och ibland även i chock och i kris. Det här är ett arbete som kräver goda kunskaper i psykologi, krishantering och konfliktlösning för att kunna stödja och möta de anhöriga i deras sorgearbete och för att kunna anpassa begravningstjänsten på bästa sätt. Antalet borgerliga begravningar har ökat och dagens mångkulturella samhälle ställer krav på att kunna möta olika religioner och kulturers önskemål om begravningar. Utbildningen finns på Sensus studieförbund Västra Sverige.


NY! STUDIEHANDLEDARE PÅ MODERSMÅL, 200 YH-poäng

Vill du stötta elever som kommer nya till Sverige? Kan du arabiska, dari, somaliska, tigrinja eller något annat språk? Då är detta utbildningen för dig!

Studiehandledare på modersmål är en ettårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta i skolan. Genom utbildningen får du kunskaper om pedagogik, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning. Efter utbildningen kan du handleda nyanlända elever inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utbildningen finns på ABF Göteborg Vuxenutbildning.


FUTUREGAMES 3D GRAFIK, 450 YH-poäng

Utbildningen bygger på ett väl utprövat koncept där praktisk utbildning i programvaror varvas med realistiska spelprojekt. Våra spelprojekt är toppen på isberget där skolan samarbetar med professionella beställare och bedömare, allt för att göra utbildningen så nära branschens krav som det är möjligt. Changemaker Educations bjuder också in branschföreträdare till skolan för föreläsningar, allt för att förbereda våra studenter för en framtid på någon av de stora spelbolagen eller hos en liten indieutvecklare.


BEHANDLINGSPEDAGOG, 400 YH-poäng

Det finns tre YH-utbildningar att välja mellan i Nyköping, Lidköping och Stockholm. Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter exempelvis människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller ensamkommande flyktingbarn.


BYGGPRODUKTIONSLEDARE 380-415 YH-poäng

Det finns fyra utbildningar att välja mellan i Jönköping, Malmö, Gällivare, och Göteborg.

Det här är en bransch med stor efterfrågan på arbetskraft. Tekniska högskolan i Jönköping erbjuder, i samarbete med Sveriges Byggindustrier, en utbildning varvad med teori och praktik i företagen. Om du går på gymnasiets byggprogram eller arbetar inom byggbranschen, och känner att du vill vidareutbilda dig, så är denna utbildning något för dig.

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar