Weekly News

Campus 2017

Apr 3, 2017 Funderar du på att börja plugga på universitet eller högskola? Var man studerar kan i bland vara minst lika viktigt som vad man studerar, men oavsett campus innebär studierna en nystart och en förändring i tillvaron.

Framtidens Teologi förenar tradition med nytänkande

Apr 3, 2017 Jesuithögskolan Newmaninstitutet firade 15 år under hösten 2016, en högskola djupt förankrad i en nästan 500 år lång tradition av kunskap och lärande. Studierektor Christine Zyka berättar om ett rikt utbud av kurser och hur Newmaninstitutets utbildningar har förändrats över tid.

Nyfiken på vår Jord?

Apr 3, 2017

I det nya Kandidatprogrammet i geologi, geokemi och geofysik på Stockholms universitet får du lära dig om Jordens uppbyggnad och utveckling samt de kemiska och fysiska processer som omformar Jorden, dess klimat, hav och miljö. 

Handelshögskolan med hela världen som arena

Apr 3, 2017 Att utbilda framtidens beslutsfattare är en uppgift som kommer med ett stort ansvar. Handelshögskolans rektor Lars Strannegård om att bygga en utbildning i takt med tiden, om ökad mångfald och hållbarhet i näringslivet och varför konst kan göra oss till bättre beslutsfattare.

Ingenjör – ett framtidsyrke

Apr 3, 2017 I Sverige har ingenjörer historiskt sett lagt grunden till framgångsrika verksamheter. Digitaliseringen har ytterligare drivit på utvecklingen och behovet av ingenjörer. Hur säkerställer vi tillgången på duktigt folk som gör det möjligt att behålla vår världsledande ställning?

Framtidens ingenjörer

Apr 3, 2017 Medan marknaden växer så rustar KTH för att utbilda framtidens ingenjörer. Per Berglund, Professor, KTH:s Prodekanus och ansvarig för utbildningsfrågor på KTH om framtida utmaningar i en bransch under ständig förändring.

Framtidens spelutbildningar

Apr 3, 2017 Som en av världens snabbast växande industrier har Spelutveckling kommit att bli en populär utbildning och en lukrativ bransch att ta sikte på. Carl Magnus Olsson, Universitetslektor vid Malmö högskola om en framtidsutbildning att räkna med.

Svenska Frisörskolan

Apr 3, 2017

På Svenska Frisörskolan kan du läsa Frisörutbildningen på ett år och barberarutbildning som är på ett halvår. 

Folkhögskolan – med individen i centrum

Apr 3, 2017 Folkhögskolan vänder sig till den som önskar komplettera sina gymnasie- eller grundskolestudier, som vill skaffa sig en yrkesutbildning eller som efter en tid i arbetslivet längtar efter att vinna nya kunskaper eller helt byta karriär. Avdelningschef för Region Värmlands folkhögskolor Pär Blomqvist och Linnéa Thurfjell från Calmif Parasportförening om Folkhögskolans utgångspunkt att sätta människan och den individuella kapaciteten i fokus.

IT-utbildning som ger jobb

Apr 3, 2017

På Iftac kan du utbilda dig inom IT och telekom till Optotekniker, Telekomtekniker, Systemingenjör-Linux, IT-säkerhetstekniker och Javautvecklare. 

Psykisk ohälsa ökar bland studenter

Apr 3, 2017 Depression och stressrelaterad ohälsa blir allt mer utbredd bland studenter. Många lider i det tysta, men det finns hjälp att få. Till Studenthälsan kan du vända med frågor som rör studierelaterad psykisk eller fysisk hälsa. Studenthälsan omfattas av sekretess. Studenthälsan finns på universitetet och högskolor i hela Sverige.