Weekly News

Goda möjligheter för jobb på Volvo Cars

Apr 8, 2016 Volvo Cars ser ett fortlöpande behov av att anställa fler medarbetare de närmaste åren och det gäller både ingenjörer och fabriksarbetare. Volvo satsar också starkt på att anställa fler kvinnor till företaget.

– Vi ser ett kontinuerligt behov av att anställa de närmaste åren och rekryteringsbehovet rör såväl ingenjörer som fabriksarbetare, säger Elisabeth Ed Widegren, globalt ansvarig för rekrytering på Volvo Cars.

Studera utomlands kan ge högre lön här hemma

Apr 8, 2016 Många unga väljer i dag att studera utomlands för en längre eller kortare tid. Erfarenheten av andra kulturer, att lära sig språk och bygga upp ett internationellt kontaktnät är värdefullt när du söker jobb. Det finns dessutom undersökningar som visar att den som pluggat utomlands har en högre lön längre fram i livet.

Ekonomin – bra grund till många jobb

Apr 8, 2016 Satsa på utbildning och gärna inom ekonomi. Det säger Patrick Grimlund, ekonom och programledare för TV3:s Lyxfällan. Han menar att ekonomiutbildningar ger en bred grund för många bra jobb.

Strunta i fantasierna och arbeta i verkligheten

Apr 6, 2016 Vi lever i en komplex värld och därför bör företagen arbeta med verkligheten och inte fantasierna. Det vill säga ta tag i personalens oro och ängslan i stället för att oförtröttligt spana mot en dimmig framtid i form av strategier och visioner.

Fler behövs i spelbranschen

Apr 6, 2016 I dagarna släppte Massive Entertainment sitt nya spel The Division, som sysselsatt över 400 spelutvecklare under flera år. Det behövs alltså människor med bra utbildning och kunskap i ämnet och dataspelsbranschen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige.

Besöksnäringen – viktig för sverige

Apr 6, 2016 Fler och fler turister kommer för att se och tillbringa tid i Sverige. Det kan vara för att uppleva städerna, skärgården, landskapen eller för att se norrskenet. Då behövs det välutbildade människor som kan ta hand om alla besökare och kan skapa en affärsnytta.

YH-examen – vägen till jobb

Apr 6, 2016 Nio av tio som gått en YH-utbildning har jobb ett år efter examen. Inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete går 95 procent vidare till jobb. 446 nya utbildningar startar inom yrkeshögskolan hösten 2016 och våren 2017. Många utbildningar har funnits inom yrkeshögskolan sedan tidigare, men vi hittar också ett par helt nya.

Ditt viktigaste val

Apr 6, 2016 Gymnasievalet – ett av de viktigaste valen man gör i livet – ligger till grund för en framtida karriär. Oavsett om drömmen handlar om en musikkarriär, internationell arbete eller varför inte lantbruk så finns det en rad spännande utbildningsalternativ runt om i Sverige och flera av dem erbjuder möjlighet att också bo på skolan.