Weekly News

3D-printing – en framtidsbransch

Apr 6, 2016 3D-printing, eller additiv tillverkning som är den mer korrekta termen, har kommit att bli en bransch på frammarsch. Det mesta från prototyper till färdiga produkter går i dag att tillverka additivt och fler och fler tillverkningsföretag investerar i 3D-printers. Samtidigt har Sverige dessvärre hamnat på efterkälken, jämfört med övriga Europa. Det har i sin tur skapat en stor efterfrågan på kompetens.

Med fokus på framtidens spelindustri

Apr 6, 2016 TV- och dataspel har gått från nördig subkultur till att vara en helt naturlig del av vårt samhälle. Det vet man på Speldesignutbildningen på Gotland. I höst startar tre nya internationella kandidatprogram, helt på engelska, som tillsammans ger utbildningen ytterligare bredd.

Spelutvecklare – ett framtidsyrke

Apr 6, 2016 Spelbranschen växer så den knakar, för duktiga svenska spelutvecklare är möjligheterna oändliga både hemma och utomlands. Passion, driv och talang är det viktigaste för att få jobb hos välrenommerade Electronic Arts.

Framtidstro i kärnkraftsbranschen

Apr 6, 2016 Kärnkraften är en omdebatterad fråga i Sverige, men den står samtidigt för 30 procent av energiförsörjningen. Således har de sex återstående anläggningarna en viktig roll att spela även framöver. Det vet man på högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik som utformats för att möta branschens behov.