Weekly News

Stöd för studenthälsan

Apr 4, 2016 En stimulerande, utvecklande tid varvad med roliga fester, eller en stressfull tillvaro med sömnproblem och överdriven alkoholkonsumtion? Studietiden kan vara olika saker för olika personer.

Utvecklande karriär

Apr 4, 2016 Socialförvaltningen i Helsingborg är en av landets största socialtjänster. Det gör att det finns ett flertal olika kompetenser som en tillgång i organisationen, och i och med det stora resurser för att utveckla nya metoder för socialt arbete.

Ett engagerat studentboende

Mar 31, 2016 Studentlägenheter ger möjlighet att bo bra, tryggt och lära känna människor från olika delar av världen. Ofta har man dessutom möjlighet att påverka boendet i lägenheter anpassade för studenter.

Marknadsanpassad utbildning formar framtidens ledare

Mar 31, 2016 Amanda Årheim läste Butiksledning på Frans Schartaus Handelsinstitut. Den tre terminer långa Yrkeshögskoleutbildningen omfattar bland annat butiksledning, marknadsföring, kvalificerad försäljning, personaladministration och butiksekonomi, men tyngdpunkten ligger på ledarskap.