Weekly News

Utbildning som leder till jobb!

Aug 17, 2015 Kort, nischad och praktisk. Så kan en Yrkeshögskoleutbildning, kallad YH-utbildning, beskrivas i stora drag. Men framför allt ska en YH-utbildning leda till jobb!

Massage öppnar för samtal

Jul 7, 2015 Vi människor behöver beröring. Det får oss att slappna av och må bra. Massage är en väg dit och speciellt medicinsk massage. På Komplementärmedicinska Högskolan funderar rektorn på att testa det tillsammans med samtalsterapi.

Det mångkulturella studentlivet

Jul 7, 2015 Ester Nilsson är tillbaka i sitt studentboende efter en termins studier i Kanada. Hon hade bott där två år innan hon reste och det var självklart för henne att flytta tillbaka när hon återvände till sina studier i Malmö.

Ungt ledarskap – utmaning och möjlighet

Jul 7, 2015 Chefen börjar bli utrotningshotad. Enligt en kartläggning från Sveriges chefsorganisation Ledarna försvinner cirka 126 000 chefer från arbetsmarknaden under de närmsta tio åren. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag.

Mitt allra bästa val

Jul 7, 2015 Redan som liten var intresset för motorer stort. Efter att ha varit på studiebesök hos en flygtekniker under högstadiepraktiken valde han en sådan utbildning.

Låg arbetslöshet för akademiker

Jul 7, 2015 En utbildning är en investering både i tid och i pengar. Självklart ska man låta intresse och hjärta vara med när man gör sitt val – samtidigt är det kanske inte helt fel att snegla på arbetsmarknaden. Och ställa sig frågan – finns det jobb?

Chefen ansvarar för arbetsmiljön

Jul 7, 2015 Intresset för hur man skapar en bra arbetsmiljö ökar och antalet personer som de senaste åren gått en arbetsmiljöutbildning har stadigt blivit fler.

– Det är ingen bra affärsidé att ha personal som mår dåligt. Det vet de flesta företag i dag, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent.

Studera utomlands

Jul 7, 2015 Många studenter har en dröm om att plugga utomlands. Nya erfarenheter, infallsvinklar och lärdomar är en stor anledning till att många vill testa på lärosäten utanför Sveriges gränser. Dock kan upplevelsen och möjligheterna variera, beroende på vilket land man har siktet inställt på.

Lundsberg – Hög lärartäthet skapar trygg studiemiljö

Jul 7, 2015 Friskolorna finansieras i huvudsak av skattemedel, till skillnad från privatskolor som helt eller delvis finansieras av elevavgifter. Det finns i dag bara ett mycket litet antal svenska privatskolor, men några av dem är Sigtunaskolan, Grennaskolan och Lundsbergs skola.

Stort rekryteringsbehov i vattenbranschen

Jul 7, 2015 Att läsa till VA-projektör ger stora chanser till arbete efter utbildningen. De flesta studenterna kan mer eller mindre gå från skolbänken till ett skrivbord hos en arbetsgivare. Efterfrågan är stor och den kommer att bestå de närmaste tio åren.

Industridesign

Jul 7, 2015 Efter att ha gått det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet valde Liisa Widstrand att läsa industridesign. Hon ville framför allt arbeta med problemlösning och använda sin estetiska ådra.

Rymdteknik – en spännande bransch

Jul 7, 2015 Trots att vi människor lever våra liv nere på markytan finns det områden som inte skulle fungera utan hjälp ifrån satellitsystem i rymden. En del av dem utvecklas faktiskt i Sverige.

Spartips för studenten

Jul 7, 2015 Årets siffror ser bättre ut än under tidigare år för studenterna. Den största anledningen är det höjda studiebidraget.

Goda framtidsutsikter för stålindustrin

Jul 7, 2015 Pluggar du materialdesign så har du som färdig civilingenjör löst biljetten till en högteknologisk framtidsbransch. Då är du klart attraktiv på stålets arbetsmarknad. I Sverige och ute i världen.

Bioresursteknikprogrammet tar sikte på framtiden

Jul 7, 2015 I dag är det få som tvivlar på att klimatfrågan är den största utmaningen som människan står inför. Med hotet från växthuseffekten och minskande oljetillgångar är en omställning nödvändig. Ett steg mot en hållbar utveckling stavas utbildning, något som Umeå universitet har tagit fasta på. I höstas startade ett helt nytt unikt civilingenjörsprogram inom Bioresursteknik.