Weekly News

Mitt allra bästa val

Jul 7, 2015 Redan som liten var intresset för motorer stort. Efter att ha varit på studiebesök hos en flygtekniker under högstadiepraktiken valde han en sådan utbildning.

Chefen ansvarar för arbetsmiljön

Jul 7, 2015 Intresset för hur man skapar en bra arbetsmiljö ökar och antalet personer som de senaste åren gått en arbetsmiljöutbildning har stadigt blivit fler.

– Det är ingen bra affärsidé att ha personal som mår dåligt. Det vet de flesta företag i dag, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent.

Lundsberg – Hög lärartäthet skapar trygg studiemiljö

Jul 7, 2015 Friskolorna finansieras i huvudsak av skattemedel, till skillnad från privatskolor som helt eller delvis finansieras av elevavgifter. Det finns i dag bara ett mycket litet antal svenska privatskolor, men några av dem är Sigtunaskolan, Grennaskolan och Lundsbergs skola.

Industridesign

Jul 7, 2015 Efter att ha gått det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet valde Liisa Widstrand att läsa industridesign. Hon ville framför allt arbeta med problemlösning och använda sin estetiska ådra.

Rymdteknik – en spännande bransch

Jul 7, 2015 Trots att vi människor lever våra liv nere på markytan finns det områden som inte skulle fungera utan hjälp ifrån satellitsystem i rymden. En del av dem utvecklas faktiskt i Sverige.